آشنایی با ورم پستان و علائم آن در گاو

ورم پستان از شایع‌ترین و پرهزینه‌ترین بیماری‌های صنعت گاوهای شیری است که زیان‌های اقتصادی ناشی از آن چشم‌گیر است و سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های درمانی گاوداری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. ورم پستان به التهاب پارانشیم یا بافت پستانی در اثر عوامل عفونی یا غیرعفونی گفته می‌شود. این بیماری به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شود:

گروه اول: ورم پستان بالینی: عفونت پستانی است که موجب سفت و متورم شدن پستان می‌شود و معمولاً همراه با لخته‌هایی در شیر بروز می‌کند. ورم پستان بالینی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

گروه اول: ورم پستان بالینی: عفونت پستانی است که موجب سفت و متورم شدن پستان می‌شود و معمولاً همراه با لخته‌هایی در شیر بروز می‌کند. ورم پستان بالینی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

 1_ ورم پستان حاد که شروع بیماری ناگهانی و علائم آن شدید است.

 2_ ورم پستان مزمن که به مدت طولانی ادامه دارد اما شدید نیست.

 گروه دوم: ورم پستان تحت‌بالینی: عفونت پستانی است که در ظاهر پستان تغییری ایجاد نمی‌کند.

به‌طورکلی عوامل ایجادکننده‌ی ورم پستان به دو دسته‌ی عوامل واگیردار و عوامل محیطی تقسیم‌بندی می‌شود که از حیث اپیدمیولوژی با یکدیگر متفاوت هستند.

1_ عوامل واگیردار شامل: استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیهو استرپتوکوکوس دیس آگالاکتیه، مایکوپلاسما بوویس

2_ عوامل محیطی شامل: کلی‌فرم‌ها (گونه‌های اشرشیاکلای و…)، استرپتوکوکها و…

اپیدمیولوژی عوامل واگیردار:

1_ غده پستان و یا پوست سرپستانک مخزن‌های عفونت هستند.

2_ میکروب‌ها از گاو ناقل و یا کاریته گاو ناقل به سرپستانک گاو و یا کاریته‌های غیرعفونی گاوهای دیگر در حین کار شیردوشی منتقل می‌شوند.

3_ کلنی‌های میکروب در نوک سرپستانک تشکیل و با رشد تدریجی، خود را در طی 1 تا 3 روز به کانال سرپستانک می‌رسانند.

4_ برنامه درمانی گاوهای خشک و ضدعفونی بعد از دوشش ابزارهای مهم کنترل ورم پستان واگیردار هستند.

5_ گله‌هایی که دارای موارد شیوع بالای عفونت‌های واگیردار هستند، اغلب دارای شمارش سلولی بالا می‌باشند، اما بار میکروبی آن‌ها طبیعی است.

6_ گله‌هایی که فقط دچار مشکل عفونت‌های واگیردار هستند، اغلب شیوع ورم پستان بالینی کمی دارند.

اپیدمیولوژی عوامل محیطی:

1_محیط مخزن عفونت است.

2_میکروب‌ها در بین فواصل شیردوشی از مخزن به سرپستانک‌ها منتقل می‌شوند.

3_نفوذ میکروب‌ها به کانال سرپستانک با راندن آن‌ها به داخل کانال از طریق جریان برعکس شیر رخ می‌دهد.

4_ برنامه درمان گاوهای خشک برای حذف عفونت‌های کلی‌فرمی موجود، از ارزش کمی برخوردار است. چون عفونت‌های محیطی به‌صورت تحت‌بالینی باقی نمی‌مانند، لذا نمی‌توانند از یک دوره شیردهی به دوره بعدی شیردهی منتقل شوند.

5_ بسیاری از عفونت‌های جدید در حین دوران خشکی رخ می‌دهد، به همین دلیل درمان گاوهای خشک و استفاده از پلمپ داخلی سرپستانک از اقدامات مهم پیشگیری محسوب می‌گردد.

6_ضدعفونی سرپستانک قبل از دوشش در کنترل آن بسیار مهم بوده ولی ضدعفونی بعد از دوشش برای آن‌ها از اهمیت کمی برخوردار است.

7_گله‌هایی که دارای شیوع بالای عفونت‌های محیطی هستند، ممکن است شمارش سلولی شیر آن‌ها در حد قابل‌قبول باشد، اما میزان بار میکروبی بالا و موارد ورم پستان بالینی زیادی دارند.

 

  • daamino1984
  • مرداد ۵, ۱۳۹۸
  • 9633 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه
X