عوامل از دست دادن آبستنی در گاو

از دست دادن آبستنی در گاو و شناخت عوامل مرتبط با آن موضوع بسیار مهمی است. بالاتر بودن میزان لقاح در تلیسه های شیری و گاوهای غیر شیرده گوشتی به نسبت گاوهای شیرده گوشتی و غیر شیرده شیری مشخص است. مقدار از دست دادن آبستنی در گاو شیری ممکن است تا 60 درصد باشد. این […]

  • daamino1984
  • مهر ۲, ۱۳۹۸
بستن
مقایسه
X